برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (899)

گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد105مبحث دوم: رویه‌ی قضایی114مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری)128گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت128گفتار دوم: درخواست دستور ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (896)

گفتار اول: تعریف ابزارهای مالی (صکوک)52بند اول: تعریف لغوی53بند دوم: تعریف اصطلاحی53گفتار دوم: انواع ابزارهای مالی55بند اول: ابزارهای مالی غیرانتفاعی55بند دوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود غیرمعین56بند سوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (894)

2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون722-1-2 آیات و روایات73خاتمه802-2 دیدگاه حقوقی822-2-1 اصول حقوقی832-2-2 ضرورت‌های اجتماعی902-2-3 قوانین و مقررات92فصل سوم:آثار قرارداد خرید دین3-1- آثار خرید دین نسبت به خریدار دین973-1-1- انتقال دین و طلب973-1-2- انتقال توابع طلب ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (395)

4-7- خلاصه:63فصل5 مطالعه موردی645-1- مقدمه655-2- معرفی شرکت صنایع برق زاویر655-2-1- تاریخچه655-2-2- امکانات و تجهیزات655-2-3- انواع محصولات تولیدی شرکت صنایع برق زاویر655-3- مثال عددی665-4- نتایج695-5- خلاصه71فصل6 نتیجه گیری و مطالعات آتی726-1- نتایج736-2- مطالعات آتی74 مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….75 پیوست ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (394)

یکی از مباحث جدیدی که در حوزه‌ی مسائل مکان‌یابی تسهیلات مطرح شده است، مسئله‌ی مکان‌یابی محور است. این مبحث به جهت کاربردهای وسیعی که در دنیای واقعی دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (393)

2-2-3- میزان کشت برنج در ایران342-2-4- نمونه‌هایی از مصارف برنج342-2-5- تقسیم بندی واریته‌های برنج352-3- تولید و تبدیل برنج372-3-1- مرحله آماده سازی زمین اصلی382-3-2) مرحله کاشت خزانه392-3-3- مرحله کشت زمین اصلی412-3-4- مراحل داشت برنج422-3-5- مرحله برداشت ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (392)

2-9-3 رگرسیون خطی چندگانه51 2-9-3-1 برآورد ضرایب رگرسیون خطی چندگانه51 2-9-3-2 آزمون ضرایب در رگرسیون خطی چندگانه52فصل سوم:مواد و روش ها533-1 مقدمه 543-2 مروری بر افرضیات تحقیق 54 3-2-1 فرضیه اصلی 54 3-2-2 فرضیه‌های فرعی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (390)

3-1 مقدمه 47…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3-2 تعریف مسله 47……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………3-3 مفروضات 49…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3-4 علایم 49………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….3-5 مدل پیشنهادی 51………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….3-6 الگوریتم حل 52………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….فصل چهارم: محاسبات و تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………61 1-4 مقدمه62……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-4 مثال عددی 62………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………77 1-5 مقدمه78……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2-5 ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (914)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابرکوه پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A) عنوان مسئوليت مدني دولت الکترونيک استاد راهنما دکتر احمد دهقاني فيروزآبادي نگارنده شهرام سيفي علمي سال تحصيلي1393-1394 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابرکوه پايان نامه ادامه مطلب…